Toán Lớp 9: 1.Life in a big city (start) = early in the morning 2. Last week we (have) =.an interesting trip to Xuan Thuy Nat

Question

Toán Lớp 9: 1.Life in a big city (start) ………… early in the morning
2. Last week we (have) ………….an interesting trip to Xuan Thuy National Park
3.They/find/trip/cuc phuong national park / interesting
4. Food / this market / be / delicious / affordable
Ai trả lời dc cho ☆☆☆☆☆ luôn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 ngày 2022-06-17T10:36:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. 1.start (HTĐ)
    2.had (QKĐ)
    3.they find the trip of Cuc Phuong national park is interesting
    4.food in this market is delicious and affordable

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )