Toán Lớp 9: 1. $\frac{x}{\sqrt{x} -1}$ -$\frac{2x-\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}$ 2. $\sqrt{9x}$+ 2$\sqrt{x}$= 10

Question

Toán Lớp 9: 1. $\frac{x}{\sqrt{x} -1}$ -$\frac{2x-\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}$
2. $\sqrt{9x}$+ 2$\sqrt{x}$= 10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 7 ngày 2022-01-14T14:16:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:

  `1) x/(\sqrt{x}-1)-(2x-\sqrt{x})/(x-\sqrt{x})` $(x \geqslant 0$,`x \ne 1)`

  `=(\sqrt{x}.x)/(\sqrt{x}(\sqrt{x}-1))-(2x-\sqrt{x})/(\sqrt{x}(\sqrt{x}-1))`

  `=(\sqrt{x}x-2x+\sqrt{x})/(\sqrt{x}(\sqrt{x}-1))`

  `=(\sqrt{x}(x-2\sqrt{x}+1))/(\sqrt{x}(\sqrt{x}-1))`

  `=((\sqrt{x}-1)^2)/(\sqrt{x}-1)`

  `=\sqrt{x}-1`

  `2) \sqrt{9x}+2\sqrt{x}=10` $(ĐK: x \geqslant 0)$

  `<=>3\sqrt{x}+2\sqrt{x}=10`

  `<=>5\sqrt{x}=10`

  `<=>\sqrt{x}=2`

  `<=>\sqrt{x}^2 =2^2`

  `<=>x=4(tmđk)`

  Vậy phương trình có tập nghiệm: `S={4}` 

 2. Giải đáp:

  `x/{sqrt{x}-1}-{2x-sqrt{x}}/{x-sqrt{x}}` `[ĐKXĐ x >= 0;xne1]`

  `=x/{sqrt{x}-1}-{2x-sqrt{x}}/{sqrt{x}(sqrt{x}-1)}`
  `={x sqrt{x}}/{sqrt{x}(sqrt{x}-1)}-{2x-sqrt{x}}/{sqrt{x}(sqrt{x}-1)}`
  `={xsqrt{x}-2x+sqrt{x}}/{sqrt{x}(sqrt{x}-1)}`
  `={sqrt{x}(x-2sqrt{x}+1)}/{sqrt{x}(sqrt{x}-1)}`
  `={(sqrt{x}-1)^2}/{sqrt{x}-1}`
  `=sqrt{x}-1`
                                                        

  `2,`

  `sqrt{9x}+2sqrt{x}=10` `[ĐKXĐ x>=0]`
  `<=>3sqrt{x}+2sqrt{x}=10`
  `<=>5sqrt{x}=10`
  `<=>sqrt{x}=2`
  `<=>x=4(nhận)`

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )