Toán Lớp 9: ​​​​1 câu duy nhất ạ √(√3 -2) ² + √4-2√3 tính nha mn cần gấp lắm

Question

Toán Lớp 9: ​​​​1 câu duy nhất ạ
√(√3 -2) ² + √4-2√3
tính nha mn
cần gấp lắm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 1 tháng 2022-12-22T04:09:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\sqrt{(\sqrt{3}-2)^2}+\sqrt{4-2\sqrt{3}}$
  $=\sqrt{(\sqrt{3}-2)^2}+\sqrt{(\sqrt{3}-1)^2}$
  $=|\sqrt{3}-2|+|\sqrt{3}-1|$
  $=2-\sqrt{3}+\sqrt{3}-1$
  $=1$
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  \sqrt{(\sqrt3-2)^2}+\sqrt{4-2\sqrt3}
  =|\sqrt3-2|+\sqrt{3-2\sqrt3+1}
  =2-\sqrt3+\sqrt{(\sqrt3-1)^2}
  =2-\sqrt3+|\sqrt3-1|
  =2-\sqrt3+\sqrt3-1
  =1
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )