Toán Lớp 9: √x²+1=3 cần người giải thích hộ

Question

Toán Lớp 9: √x²+1=3 cần người giải thích hộ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 2 tháng 2022-02-18T11:02:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #andy
  \[\begin{array}{l}
  \sqrt {{x^2}}  + 1 = 3\\
   \Leftrightarrow \sqrt {{x^2}}  = 4\\
   \Leftrightarrow \sqrt {{x^2}}  = {2^2}\\
   \Leftrightarrow \left| x \right| = 2\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  x =  – 2
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow S \in \left\{ {2; – 2} \right\}
  \end{array}\]

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  \sqrt{x^2}+1=3
  <=> \sqrt{x^2}=2
  <=> (\sqrt{x^2})^2=2^2
  <=> x^2=4
  <=> x^2=2^2=(-2)^2
  -> x \in {+-2}
  Vậy x \in {+-2} 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )