Toán Lớp 8: viết GT, KL thôi ạ Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Một đường thẳng đi qua O cắt các cạnh AB và CD theo thứ

Question

Toán Lớp 8: viết GT, KL thôi ạ
Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Một đường thẳng đi qua O cắt các cạnh AB và CD theo thứ tự ở M và N. Chứng minh rằng điểm M đối xứng với điểm N qua O., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 6 tháng 2022-06-11T06:36:29+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   $-GT$ 
  Hình bình hành $ABCD$
  $O$ là giao của 2 đường chéo.
  Đường thẳng đi qua $O$ cắt $AB,CD$ tại $M,N$
  $-KL$
  $M$ đối xứng $N$ qua $O$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )