Toán Lớp 8: Viết biểu thức sau dưới dạng tích 8+(4x-3)^3

Question

Toán Lớp 8: Viết biểu thức sau dưới dạng tích
8+(4x-3)^3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-12-21T00:33:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 8+(4x-3)^3
  =2^3+ (4x-3)^3         
  =(2+4x-3)(2^2-2.(4x-3)+(4x-3)^2)
  =(4x-1)(4-8x+6+(4x)^2-2.4x.3+3^2)
  =(4x-1)(10-8x+16x^2-24x+9)
  =(4x-1)(19-32x+16x^2) 
  áp dụng các hẳng đẳng thức:
  A^3+B^3=(A+B)(A^2-AB+B^2)      
  (A+B)^2=A^2+2AB+B^2 

 2. $ 8 + ( 4x – 3 )^{3} $
  $ = 2^{3} + ( 4x – 3 )^{3} $
  $ = ( 2 + 4x –  3 ) [ ( 2^{2} – 2 . ( 4x – 3 ) + ( 4x – 3 )^{2} ] $
  $ = ( 4x -1 ) ( 4 – 8x + 6 + 16x^{2} – 24x + 9 ) $
  $ = ( 4x – 1 ) ( 16x^{2}  – 32x + 19 ) $
                   CHÚC HỌC TỐT !!
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )