Toán Lớp 8: Viết biểu thức sau dưới dạng tích x^16-y^16

Question

Toán Lớp 8: Viết biểu thức sau dưới dạng tích
x^16-y^16, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 tháng 2022-12-22T16:28:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Như này đúng ko
  $x^{16}-y^{16}$
  $=(x^8-y^8)(x^8+y^8)$
  $=(x^4-y^4)(x^4+y^4)(x^8+y^8)$
  $=(x^2-y^2)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)$
  $=(x-y)(x+y)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)$

 2. Giải đáp:
  (x-y)(x+y)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^{16}-y^{16}
  =(x^8-y^8)(x^8+y^8)
  =(x^4-y^4)(x^4+y^4)(x^8+y^8)
  =(x^2-y^2)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)
  =(x-y)(x+y)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)
                                      
  Áp dụng : a^2-b^2=(a-b)(a+b)

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )