Toán Lớp 8: Tính phép tính: $\frac{-x+5}{x-3}$ + 1

Question

Toán Lớp 8: Tính phép tính:
$\frac{-x+5}{x-3}$ + 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 6 tháng 2022-06-11T12:58:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \frac{-x+5}{x-3}+1
  =\frac{-x+5}{x-3}+\frac{x-3}{x-3}
  =\frac{-x+5+x-3}{x-3}
  =\frac{2}{x-3}

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (-x+5)/(x-3)+1
  =(-x+5)/(x-3)+(x-3)/(x-3)
  =(-x+5+x-3)/(x-3)
  =2/(x-3).
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )