Toán Lớp 8: Tính nhanh không cần trình bày chỉ ghi đáp án: (27x^3 + 1) : (3x +1)

Question

Toán Lớp 8: Tính nhanh không cần trình bày chỉ ghi đáp án:
(27x^3 + 1) : (3x +1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 1 tháng 2022-04-13T08:28:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  27x^3+1:3x+1
  =(3x+1)(9x^2-3x+1):3x+1
  =9x^2-3x+1 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (27x^3 + 1) : (3x +1)
  = [(3x)^3 + 1] : (3x+1)
  = (3x+1)(9x^2-3x+1) : (3x+1)
  = 9x^2-3x+1
  #Chii
  #Tired of studying well

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )