Toán Lớp 8: Tính nhanh: a)34²+66²+68.66 b)74²+24²-48.74

Question

Toán Lớp 8: Tính nhanh:
a)34²+66²+68.66
b)74²+24²-48.74, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 6 tháng 2022-06-19T03:50:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a)$ $34^{2}$ $+$ $66^{2}$ $+$ $68$ $.$ $66$
  $=$ $34^{2}$ $+$ $68$ $.$ $66$ $+$ $66^{2}$
  $=$ $34^{2}$ $+$ $2$ $.$ $34+66$ $+$ $66^{2}$
  $=(34+66)$$^{2}$
  $=$ $100^{2}$
  $b)$ $74^{2}$ $+$ $24^{2}$ $-$ $48$ $.$ $74$
  $=$ $74^{2}$ $-$ $2$ $.$ $74$ $.$ $24$ $+$ $24^{2}$
  $=(74-24)$$^{2}$
  $=$ $50^{2}$
  $=2500$
  $@Mia$ 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,34²+66²+68.66
  =34²+2.34.66+66²=(34+66)²=100²=10000
  b,74²+24²-48.7=(74-24)²=50²=2500
  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA 🙂

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )