Toán Lớp 8: Tính nhanh: 66^2 + 78^2 – 34^2 – 22^2

Question

Toán Lớp 8: Tính nhanh:
66^2 + 78^2 – 34^2 – 22^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 1 tháng 2022-12-22T10:02:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 66^2 + 78^2 – 34^2 – 22^2
  =(66²-34²)+(78²-22²)
  =(66+34)(66-34) +(78-22)(78+22)
  =100.32 +  56.100
  =3200+5600
  =8800
   (áp dụng hằng đẳng thức số 3 ;A²+B²=(A+B)(A-B))
      Chúc bạn học tốt!!
  *Nếu có thể cho mình xin câu trả lời hay nhất và 5 sao nhaa cảm ơn bạn nhiều !!!

 2. Giải đáp:
   8800
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   66^2+78^2-34^2-22^2
  =(66^2-34^2)+(78^2-22^2) (nhóm các hạng tử)
  =(66+34)(66-34)+(78+22)(78-22) [áp dụng HĐT số 3: A^2-B^2=(A+B)(A-B)]
  =100.32+100.56
  =100(32+56) (đặt 100 làm nhân tử chung)
  =100.88
  =8800

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )