Toán Lớp 8: Tính nhanh: 40^2-28^2+32^2+80.32 39^2-35^2+26^2+52.39

Question

Toán Lớp 8: Tính nhanh:
40^2-28^2+32^2+80.32
39^2-35^2+26^2+52.39, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tháng 2022-12-22T15:22:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  40^2 – 28^2 + 32^2 + 80.32 = 4400
  39^2 – 35^2 + 26^2 + 52.39 = 3000
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  40^2 – 28^2 + 32^2 + 80.32
  =40^2 + 80 . 32 + 32^2 – 28^2
  =40^2 + 2.40.32 + 32^2 – 28^2
  =(40 + 32)^2 – 28^2
  =72^2 – 28^2
  =(72 – 28)(72 + 28)
  =44 . 100
  =4400
  b)39^2 – 35^2 + 26^2 + 52.39
  =39^2 + 52 . 39 + 26^2 – 35^2
  =(39 + 26)^2 – 35^2
  =65^2 – 35^2
  =(65 + 35)(65 – 35)
  =100 . 30
  =3000

 2. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết}
  $40^2 – 28^2 + 32^2 + 80.32$
  $=40^2 + 80 . 32 + 32^2 – 28^2$
  $=40^2 + 2.40.32 + 32^2 – 28^2$
  $=(40 + 32)^2 – 28^2$
  $=72^2 – 28^2$
  $=(72 – 28)(72 + 28)$
  $=4400$
  text{Bài b, cũng làm tương tự}
  $b)39^2 – 35^2 + 26^2 + 52.39$
  $=39^2 + 52 . 39 + 26^2 – 35^2$
  $=(39 + 26)^2 – 35^2$
  $=65^2 – 35^2$
  $=(65 + 35)(65 – 35)$
  $=3000$
  XIN HAY NHẤT.
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )