Toán Lớp 8: tính nhanh 153^2 + 94.153+47^2 126^2- 152.126+5776 3^8.5^8- (15^4-1)(15^4+1) giải hộ mik vs ạ, mik sẽ vote 5 sao ạ

Question

Toán Lớp 8: tính nhanh
153^2 + 94.153+47^2
126^2- 152.126+5776
3^8.5^8- (15^4-1)(15^4+1)
giải hộ mik vs ạ, mik sẽ vote 5 sao ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 1 tháng 2022-12-22T08:20:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tính nhanh
   153^2+ 94 . 153 + 47^2
  = 153^2 + 47 . 2 . 153 + 47^2
  Áp dụng hằng đẳng thức (A  + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2, ta được:
  = (153 + 47)^2
  = 200^2
  = 40000
  126^2 – 152 . 126 + 5776
  = 126^2 – 2 . 76 . 126 + 76^2
  Áp dụng hằng đẳng thức (A – B)^2 = A^2 – 2AB + B^2, ta được:
  = (126 – 76)^2
  = 50^2
  = 2500
  3^8 . 5^8 – (15^4 – 1)(15^4 + 1)
  Áp dụng hằng đẳng thức (A – B)(A + B) = A^2 – B^2, ta được:
  = (3 . 5)^8 – ( (15^4)^2 – 1^2)
  = 15^8 – (15^8 – 1)
  = 15^8 – 15^8 + 1
  = (15^8 – 15^8) + 1
  = 0 + 1
  = 1

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  153^2 + 94.153+47^2
  =153^2+2.47.153+47^2
  =(153+47)^2
  =200^2
  =40000
  126^2- 152.126+5776
  =126^2-2.76.126+76^2
  =(126-76)^2
  =50^2
  =2500
  3^{8}.5^8- (15^4-1)(15^4+1)
  =(3.5)^8-[(15^4)^2-1]
  =15^8-(15^8-1)
  =15^8-15^8+1
  =1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )