Toán Lớp 8: Tính nhanh : 118²-118.36+18² Nhanh , chính xác , chi tiết = 5sao+ctlhn

Question

Toán Lớp 8: Tính nhanh : 118²-118.36+18²
Nhanh , chính xác , chi tiết = 5sao+ctlhn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 1 tháng 2022-12-22T10:10:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   $118²-118.36+18²$
  $= (118-18)²$
  $=100²$
  $=10000$
   

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  118^2 – 118 . 36 + 18^2
  = 118^2 – 118 . 18 . 2 + 18^2
  = (118 – 18)^2
  = 100^2 = 10000
  HĐT a^2 – 2ab + b^2 = (a – b)^2
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )