Toán Lớp 8: Tính giá trị nhỏ nhất giá trị biểu thức A=2x^2+4x-1

Question

Toán Lớp 8: Tính giá trị nhỏ nhất giá trị biểu thức
A=2x^2+4x-1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 1 tháng 2022-12-21T04:12:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A = 2x²+4x-1
  A = 2x² + 4x + 2 -3
  A = 2(x²+2x+1) – 3
  A = 2(x+1)² -3 ≥ -3
  => Min A = -3 Khi và chỉ khi 2(x+1)² = 0 => x = -1
   

 2. Giải đáp:A đạt giá trị nhỏ nhất khi x = -1
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A=2x²+4x-1=2x² + 2 – 3 = 2 (  x² +2x + 1) -3 =2(x+1)²-3 
  Mà (x+1)² ≥ 0 ⇔ 2(x+1)²≥0⇔ 2(x+1)²-3≥-3
  Dấu “=” xảy ra khi: x+1 = 0 ⇔x=-1
  Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất khi x = -1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )