Toán Lớp 8: Tính giá trị lớn nhất của biểu thức A = 4a-a^2+5

Question

Toán Lớp 8: Tính giá trị lớn nhất của biểu thức A = 4a-a^2+5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 1 tuần 2022-06-11T22:35:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=4a-a^2+5
  A=-(a^2-4a-5)
  A=-(a^2-4a+4-4-5)
  A=-[(a-2)^2-9]
  A=-(a-2)^2+9
  Vì (a-2)^2 >= 0 AA a <=> -(a-2)^2 <= 0 AA a
                                    <=> -(a-2)^2+9 <= 9 AA a
                            => A <=9 AA a
                  => A_{MIN}=9
  Dấu “=” xảy ra <=> (a-2)^2=0
                            <=> a-2 =0
                            <=> a =2
  Vậy GTLN của A là 9 khi a=2

 2. Giải đáp:
  Giá trị lớn nhất của A là 9 tại a = 2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A = 4a – a^2 + 5
        = -a^2 + 4a + 5
        = -(a^2 – 4a-  5)
        = -(a^2 – 4a + 4 – 9)
        = -[ (a – 2)^2 – 9]
        = -(a- 2)^2 + 9
  Vì -(a-  2)^2 \le 0 với mọi x
  => -(a – 2)^2 + 9 \le 9 với mọi x
  Dấu “=” xảy ra  khi:
  (a – 2)^2 = 0
  => a – 2 = 0
  => a = 2
  Vậy giá trị lớn nhất của A là 9 tại a = 2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )