Toán Lớp 8: Tính giá trị của các biểu thức: a, A= 2/x+2 khi x= -6 b, B= 4x/x-3 (x≠ ±2; x≠3) khi |2x-1|=5

Question

Toán Lớp 8: Tính giá trị của các biểu thức:
a, A= 2/x+2 khi x= -6
b, B= 4x/x-3 (x≠ ±2; x≠3) khi |2x-1|=5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 6 tháng 2022-06-21T01:32:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, A = $\dfrac{2}{x + 2}$
  Thay x = -6 vào biểu thức A, ta được:
  A = $\dfrac{2}{-6 + 2}$
  A = $\dfrac{2}{-4}$
  A =   $\dfrac{-1}{2}$
  Vậy A = $\dfrac{-1}{2}$ khi x = -6
  b, B = $\dfrac{4x}{x – 3}$
  Có | 2x – 1 | = 5
  ⇒ $\left[\begin{matrix} 2x – 1 = 5\\ 2x – 1 = -5\end{matrix}\right.$
  ⇒ $\left[\begin{matrix} x = 3\\ x = -2\end{matrix}\right.$
  Vì $x \ne ±2, 3 $ :
  ⇒ Không có giá trị nào thoả mãn biểu thức B

 2. Giải đáp và Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, A= 2/x+2 khi x= -6
  thay x = -6 vào biểu thức A ta có
  $\frac{2}{-6+2}$
  = $\frac{2}{-4}$ 
  = -1/2
  b, B= 4x/x-3 (x≠ ±2; x≠3) khi |2x-1|=5
  TH1 2x – 1 = 5
  = 2x = 5 + 1
  = 2x = 6
  = x = 3  ( không thỏa mãn 
  TH2 2x – 1 = -5
  = 2x = -5 + 1
  = 2x = -4
  = x = -2 ( không thỏa mãn )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )