Toán Lớp 8: Tính giá trị của biểu thức: 5×2−[4×2−3x(x−2)] với x=−1/2

Question

Toán Lớp 8: Tính giá trị của biểu thức: 5×2−[4×2−3x(x−2)] với x=−1/2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 2 tuần 2022-06-11T16:18:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  5x^2 – [4x^2 – 3x(x-2)]
  = 5x^2 – (4x^2 – 3x^2 + 6x)
  = 5x^2 – (x^2 + 6x)
  = 5x^2 – x^2 – 6x
  = 4x^2 – 6x
  Với x = -1/2
  4.(-1/2)^2 – 6 . -1/2 
  = 4 . 1/4 – (-3)
  = 1 – ( – 3)
  = 4

 2. Lời giải:
  Đặt A=5x^(2)-[4x^(2)-3x(x-2)]
  =5x^(2)-(4x^(2)-3x^(2)+6x)
  =5x^(2)-(x^(2)+6x)
  =5x^(2)-x^(2)-6x
  =4x^(2)-6x
  Thay x=-1/2 vào biểu thức A, ta có :
  A=4.(-1/2)^(2)-6.(-1)/2
  =4.(1)/4+6.(1)/2
  =1+3
  =4
  Vậy biểu thức có giá trị là 4 khi x=-1/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )