Toán Lớp 8: tính giá trị của biểu thức: `x^3-6x^2+12x+2013` tại `x=2`

Question

Toán Lớp 8: tính giá trị của biểu thức: `x^3-6x^2+12x+2013`
tại `x=2`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 1 tuần 2022-06-18T19:05:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. text{@dg}
  x^3-6x^2+12x+2013
  =x^3-6x^2+12x+(-2^3+2021)
  =x^3-3x^2.(2)+3x.2^2-2^3+2021
  =(x-2)^3+2021
  text{với x=2, ta có}
  =(2-2)^3+2021
  =2021

 2. Đây bạn nhé
  toan-lop-8-tinh-gia-tri-cua-bieu-thuc-3-6-2-12-2013-tai-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )