Toán Lớp 8: tính giá trị biểu thức $\frac{x-3}{x+5}$ với x=5 rút gọn biểu thức $\frac{6x}{x^2-9}$ + $\frac{x}{x+3}$ help me plz i need help

Question

Toán Lớp 8: tính giá trị biểu thức $\frac{x-3}{x+5}$ với x=5
rút gọn biểu thức $\frac{6x}{x^2-9}$ + $\frac{x}{x+3}$
help me plz i need help, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 2 tháng 2022-03-11T09:36:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (x-3)/(x+5)(ĐKXĐ:x \ne -5)
  <=>x=5(TM)
  Thay x=5 vào (x-3)/(x+5) được :
  (5-3)/(5+5)=2/10=1/5
  Vậy với x=5=>(x-3)/(x+5)=1/5
  (6x)/(x²-9)+x/(x+3)(ĐKXĐ:x \ne +-3)
  =(6x)/(x²-3²)+x/(x+3)
  =(6x)/((x-3)(x+3))+x/(x+3)
  =(6x)/((x-3)(x+3))+(x²-3x)/((x-3)(x+3))
  =(6x+x²-3x)/((x-3)(x+3))
  =(3x+x²)/((x-3)(x+3))
  =(x(3+x))/((x-3)(x+3))
  =x/(x-3)
  -> Áp dụng hằng đẳng thức số $3$ : A²-B²=(A-B)(A+B)

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   1)
  (x-3)/(x+5)        Điều kiện: x\ne-5
  Với x=5 thỏa mãn điều kiện thì biều thức có giá trị bằng:
      (5-3)/(5+5)=2/10=1/5
  Vậy với x=5 thì biểu thức =1/5 
  2)
  (6x)/(x²-9) +x/(x+3)              Điều kiện: x\ne+-3
  = (6x)/((x-3)(x+3))+(x(x-3))/((x-3)(x+3))
  = (6x)/((x-3)(x+3))+(x²-3x)/((x-3)(x+3))
  = (6x+x²-3x)/((x-3)(x+3))
  = (x²+3x)/((x-3)(x+3))
  = (x(x+3))/((x-3)(x+3))
  = x/(x-3)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )