Toán Lớp 8: Tính B= $\frac{2x}{x-1}$ + $\frac{5x^2-5}{x^2+2x+1}$ . $\frac{2x+2}{5-5x}$

Question

Toán Lớp 8: Tính
B= $\frac{2x}{x-1}$ + $\frac{5x^2-5}{x^2+2x+1}$ . $\frac{2x+2}{5-5x}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 2 tháng 2022-06-18T18:31:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  \text{Tính:}
  B=(2x)/(x-1)+(5x^2-5)/(x^2+2x+1)*(2x+2)/(5-5x)
  B=(2x)/(x-1)+(5(x^2-1))/((x+1)^2)*(2(x+1))/(-5x+5)
  B=(2x)/(x-1)+(5(x-1)*(x+1))/((x+1)^2)*(2(x+1))/(-5(x-1))
  B=(2x)/(x-1)+(-1)/(x+1)*2(x+1)
  B=(2x)/(x-1)-1*2
  B=(2x)/(x-1)-2
  B=(2x-2(x-1))/(x-1)
  B=(2x-2x+2)/(x-1)
  B=(2)/(x-1)
  <=> Vậy (2)/(x-1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )