Toán Lớp 8: Tính 6x³y. 2xy= A 8x⁴y³ B – 12x³y² Có -12x⁴y³ D 12x⁴y²

Question

Toán Lớp 8: Tính 6x³y. 2xy=
A 8x⁴y³
B – 12x³y²
Có -12x⁴y³
D 12x⁴y², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 1 tháng 2022-03-14T10:13:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp:
    D.12x^4y^2
    →6x^3y.2xy
    =12x^4y^2

  2. 6x³y. 2xy = 12x^4y^2
    ⇒ D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )