Toán Lớp 8: Tính x²+4x+4/2x-6:x+2/x-3=? Mong mọi người giúp mình với, giải chi tiết từng bước giúp mình ạ, mình xin cảm ơn.

Question

Toán Lớp 8: Tính x²+4x+4/2x-6:x+2/x-3=?
Mong mọi người giúp mình với, giải chi tiết từng bước giúp mình ạ, mình xin cảm ơn., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 1 tuần 2022-04-13T18:20:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  (x^2+4x+4)/(2x-6):(x+2)/(x-3)

  =((x+2)^2)/(2.(x-3)).(x-3)/(x+2)

  =((x+2).(x+2))/(2.(x-3)).(x-3)/(x+2)

  =(x+2)/2

  Vậy (x^2+4x+4)/(2x-6):(x+2)/(x-3)=(x+2)/2

 2. Giải đáp:

  (x^2 + 4x + 4)/(2x – 6) : (x + 2)/(x – 3)

  = (x^2 + 2.x.2 + 2^2)/(2.(x – 3)) . (x – 3)/(x + 2)

  = [(x + 2)^2]/(2.(x – 3)) . (x – 3)/(x + 2)

  = [(x + 2)^2 . (x – 3)]/[2.(x – 3).(x + 2)]

  = (x + 2)/2

  $#dariana$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )