Toán Lớp 8: tính (3x^5 – 2x^3 + 4x^2 ) : 2x^2

Question

Toán Lớp 8: tính (3x^5 – 2x^3 + 4x^2 ) : 2x^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 18 phút 2022-06-15T20:22:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   3/2 x^3 – x + 2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (3x^5 – 2x^3 + 4x^2) : 2x^2
  = 3x^5 : 2x^2 + (-2x^3):2x^2 + 4x^2 : 2x^2
  = 3/2 x^3 – x + 2

 2. (3x^5 – 2x^3 + 4x^2 ) : 2x^2
  = 3x^5 : 2x^2 – 2x^3 : 2x^2 + 4x^2 : 2x^2
  = 3/2 x^3 – x + 2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )