Toán Lớp 8: Tính 3.(x+3)= A 3x-9 B 3x+6 C x+6 D. 3x+9

Question

Toán Lớp 8: Tính 3.(x+3)=
A 3x-9
B 3x+6
C x+6
D. 3x+9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 1 tháng 2022-03-14T08:44:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3.(x+3)
  = 3x+3.3
  = 3x+9
  →D

 2. Giải đáp:
   -> D. 3x+9
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   3.(x+3)
  = 3x+ 3.3
  = 3x+9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )