Toán Lớp 8: Tính: x^2+2/x^3-1+2/x^2+x+1+1/1-x

Question

Toán Lớp 8: Tính: x^2+2/x^3-1+2/x^2+x+1+1/1-x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 6 tháng 2022-06-21T01:15:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x^2+2)/(x^3-1)+2/(x^2+x+1)+1/(1-x) (x \ne 1)
  =(x^2+2)/[(x-1)(x^2+x+1)]+[2(x-1)]/[(x-1)(x^2+x+1)]-1/(x-1)
  =(x^2+2)/[(x-1)(x^2+x+1)]+(2x-2)/[(x-1)(x^2+x+1)]-(x^2+x+1)/[(x-1)(x^2+x+1)]
  =(x^2+2+2x-2-x^2-x-1)/[(x-1)(x^2+x+1)]
  =(x-1)/[(x-1)(x^2+x+1)]
  =1/(x^2+x+1)

 2. \frac{x^2+2}{x^3-1} + \frac{2}{x^2+x+1} + \frac{1}{1-x}              ( x \ne 1 )
  = \frac{x^2+2}{(x-1)(x^2+x+1)} +  \frac{2}{x^2+x+1} – \frac{1}{x-1}
  = \frac{x^2+2+2 ( x – 1 ) – ( x^2 + x + 1 )}{(x-1)(x^2+x+1)}
  = \frac{x^2+2 +2x-2 -x^2-x-1}{(x-1)(x^2+x+1)}
  = \frac{x-1}{(x-1)(x^2+x+1)}
  = \frac{1}{ x^2+x+1}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )