Toán Lớp 8: tính : (x+1)(x^2+x+1)(x-1)(x^2-x+1)

Question

Toán Lớp 8: tính : (x+1)(x^2+x+1)(x-1)(x^2-x+1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 6 tháng 2022-06-11T06:23:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   = (x +1)(x^2-x+1). (x-1)(x^2+x+1)
  = (x^3 +1). (x^3 -1)
  = (x^3)^2 -1^2 
  = x^6 -1
  OK NHÉ 

 2. #huy
  (x+1)(x^2+x+1)(x-1)(x^2-x+1)
  =(x-1)(x^2+x+1)(x+1)(x^2-x+1)
  =(x^3-1)(x^3+1)
  =x^6-1
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )