Toán Lớp 8: Tìm tập xác đinh của hàm số y=(x-1)/(x^2-x+3)

Question

Toán Lớp 8: Tìm tập xác đinh của hàm số y=(x-1)/(x^2-x+3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 1 tuần 2022-06-17T01:33:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x² – x + 3 =x² -2.$\frac{1}{2}$ .x +$\frac{1}{4}$ + $\frac{11}{4}$  =( x – $\frac{1}{2}$  )² + $\frac{11}{4}$
  > 0,∀x ∈ R 
  Vậy tập xác định của hàm số là R
   

 2. Giải đáp:
  Tập xác định của hàm số là R.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $x^{2}-$ $x+3=$ $x^{2}-2.\dfrac{1}{2}.x+\dfrac{1}{4}+\dfrac{11}{4}=(x-\dfrac{1}{2}$ $)^{2}+\dfrac{11}{4}$ 
  $>0,\forall$$x\in$$R$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )