Toán Lớp 8: tìm số a,b để đa thức f(x) chia hết cho đa thức g(x) với: f(x)=x^4-x^3+6x^2-x+a , g(x)=x^2-x+5

Question

Toán Lớp 8: tìm số a,b để đa thức f(x) chia hết cho đa thức g(x) với:
f(x)=x^4-x^3+6x^2-x+a , g(x)=x^2-x+5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 3 ngày 2022-06-20T20:58:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  \begin{array}{c|c} \quad \quad \quad x^4-x^3+6x^2-x+a&x^2-x+5\\\hline x^4-x^3+5x^2&x^2+1\\\text{_____________________}\\\quad \quad x^2-x+a\\x^2-x+5\\\text{_____________________}\\a-5 \\\\\end{array}
  Để (x^4-x^3+6x^2-x+a) \vdots (x^2-x+5)
  thì a-5=0
  <=>a=5
  Vậy để đa thức f(x) chia hết cho đa thức g(x) thì a=5

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a – 5 = 0
  <=> a = 5
  vậy để f(x) ⋮ g(x)  thì  a = 5

  toan-lop-8-tim-so-a-b-de-da-thuc-f-chia-het-cho-da-thuc-g-voi-f-4-3-6-2-a-g-2-5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )