Toán Lớp 8: tìm x nha (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=24

Question

Toán Lớp 8: tìm x nha
(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=24, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 6 tháng 2022-06-20T09:32:44+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bạn tham khảo nhé.
  (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=24
  <=>(x+1)(x+4)(x+2)(x+3)=24
  <=>(x^2+4x+x+4)(x^2+3x+2x+6)=24
  <=>(x^2+5x+4)(x^2+5x+6)-24=0     (1)
  \text{Đặt} x^2+5x+5=a
  \text{Phương trình} (1) \text{viết lại:}
  <=>(a+1)(a-1)-24=0
  <=>a^2-1^2-24=0
  <=>a^2-1-24=0
  <=>a^2-25=0
  <=>a^2-5^2=0
  <=>(a-5)(a+5)=0
  =>(x^2+5x+5-5)(x^2+5x+5+5)=0
  <=>(x^2+5x)(x^2+5x+10)=0
  <=>x(x+5)(x^2+2.x. 5/2+25/4+15/4)=0
  <=>x(x+5)[(x+5/2)^2+15/4]=0
  <=>$\left[\begin{matrix} x=0 \\ x+5=0 \\ (x+\dfrac{5}{2})^2+\dfrac{15}{4}=0\end{matrix}\right.$
  <=>$\left[\begin{matrix} x=0 \\ x=-5 \\ (x+\dfrac{5}{2})^2=-\dfrac{15}{4}(\text{Vô lý})\end{matrix}\right.$
  Vậy x\in{0;-5}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )