Toán Lớp 8: Tìm x nguyên để x²-3 M= _____ có giá trị nguyên x+1

Question

Toán Lớp 8: Tìm x nguyên để
x²-3
M= _____ có giá trị nguyên
x+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 3 tháng 2022-11-23T20:07:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. để M = (x^2 -3 )/(x+1) có giá trị nguyên thì 

  x^2 -3 > 0 và x + 1 > 0

  <=> x^2 >3   và x > -1

  <=> x > $\sqrt[]{3}$ và x>-1

  vậy x > $\sqrt[]{3}$ thì M có giá trị nguyên

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Bạn tham khảo

  toan-lop-8-tim-nguyen-de-3-m-co-gia-tri-nguyen-1

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )