Toán Lớp 8: tìm min : $(x-y)^{2}$ $(x+1)^{2}$ $(y-5)^{2}$ + 2001

Question

Toán Lớp 8: tìm min : $(x-y)^{2}$ $(x+1)^{2}$ $(y-5)^{2}$ + 2001, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 1 tháng 2022-12-21T14:15:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Vì $(x-y)^2\ge0;(x+1)^2\ge0;(y-5)^2\ge0 \forall x;y$
  $\to (x-y)^2(x+1)^2(y-5)^2+2001\ge2001$
  Dấu bằng xảy ra khi $(x-y)^2(x+1)^2(y-5)^2=0$
  hay $x-y=0$ hoặc $x+1=0$ hoặc $y-5=0$ hoặc 
  hay $x=y$ hoặc $x=-1$ hoặc $y=5$ 

 2. (x-y)^2*(x+1)^2*(y-5)^2+2001
   Ta có:
  (x-y)^2 >= 0 ∀ x
  (x+1)^2 >= 0 ∀ x
  (y-5)^2 >= 0 ∀ x
  ⇔(x-y)^2(x+1)^2(y-5)^2 + 2001 >= 2001
  Dấu ‘=’ xảy ra khi:
  (x-y)^2=0⇔x=y
  (x+1)^2=0⇔x=-1
  ⇔(y-5)^2⇔x=5
  Vậy GTNN của bt là 2001 khi x=y;x=-2;y=5

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )