Toán Lớp 8: Tìm Min: `Q=(2x-3)^2 – 4|2x-3| + 7`

Question

Toán Lớp 8: Tìm Min: `Q=(2x-3)^2 – 4|2x-3| + 7`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 9 tháng 2022-03-21T19:31:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:                         

   

  toan-lop-8-tim-min-q-2-3-2-4-2-3-7

 2. Q=(2x-3)^2 – 4|2x-3|+7

  =(|2x-3|)^2-2|2x-3|2+2^2+3

  =(|2x-3|-2)^2 +3>=3∀x

  Dấu “=” xảy ra khi :

  |2x-3|=2

  <=>2x-3=2 hoặc 2x-3=-2

  <=>x=5/2 hoặc x=1/2

  Vậy min Q=3<=>x=5/2 hoặc x=1/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )