Toán Lớp 8: tìm min: $(x+2y)^{2}$+$(x-4)^{2}$+$(y-1)^{2}$-27

Question

Toán Lớp 8: tìm min: $(x+2y)^{2}$+$(x-4)^{2}$+$(y-1)^{2}$-27, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 1 tháng 2022-12-21T12:41:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:(x+2y)²+(x-4)²+(y-1)²-27
  Do(x+2y)²luôn >=0 với mọi x
  (x-4)²luôn >=0 với mọi x
  (y-1)²luôn >=0 với mọi x
   Suy ra (x+2y)²+(x-4)²+(y-1)²-27 luôn >=-27 với mọi x
  Để (x+2y)²+(x-4)²+(y-1)²-27 luôn >=-27 với mọi x thì 

  x+2y=0 hoặc x-4=0 hoặcy-1=0
  Tương đương x=4 hoặc y=1  

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )