Toán Lớp 8: tìm m để đa thức a chia hết cho đa thức b: A = 2x^3 + 5x^2 + 3x + m + 5 vaà B = x + 3

Question

Toán Lớp 8: tìm m để đa thức a chia hết cho đa thức b:
A = 2x^3 + 5x^2 + 3x + m + 5 vaà B = x + 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 tháng 2022-02-18T03:26:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $m = 13$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  A = 2{x^3} + 5{x^2} + 3x + m + 5\\
   = 2{x^3} + 6{x^2} – {x^2} – 3x + 6x + 18 + m – 13\\
   = 2{x^2}\left( {x + 3} \right) – x\left( {x + 3} \right) + 6\left( {x + 3} \right) + m – 13\\
   = \left( {x + 3} \right)\left( {2{x^2} – x + 6} \right) + m – 13\\
   = B.\left( {2{x^2} – x + 6} \right) + m – 13\\
   \Leftrightarrow m – 13 = 0\\
   \Leftrightarrow m = 13\\
  Vậy\,m = 13
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )