Toán Lớp 8: tìm hiệu của hai số biết rằng tổng của 2 số đó là 51 và 2/3 số thứ nhất bằng 1/6 số thứ hai : hãy chọn đáp án đúng a.21 b.27 c.25 d.30

Question

Toán Lớp 8: tìm hiệu của hai số biết rằng tổng của 2 số đó là 51 và 2/3 số thứ nhất bằng 1/6 số thứ hai : hãy chọn đáp án đúng
a.21
b.27
c.25
d.30, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 1 tuần 2022-06-15T03:38:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   a. 21 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng 2 số bằng 51. Biết 2/5 số thứ nhất thì bằng 1/6 số thứ hai. Tìm hai số đó?
  ___
  Gọi số thứ nhất là x, số thứ 2 là y
  Tổng 2 số bằng 51 => x + y = 51 (1)
  Lại có 2/5 số thứ nhất thì bằng 1/6 số thứ hai
  => 2/5x = 1/6y <=> 2/5x – 1/6y = 0 (2)
  Từ (1)(2) có hệ pt:”
  {x + y = 51
  {2/5x – 1/6y = 0
  Bấm máy giải hệ ta tìm được : x = 15; y =36
   Hiệu hai số là : 
                36 – 15 = 21 
    Vậy hiệu hai số bằng 21 nên ta chọn A 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )