Toán Lớp 8: Tìm gtnn của biểu thức: A=2.|3x-2|-1

Question

Toán Lớp 8: Tìm gtnn của biểu thức: A=2.|3x-2|-1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 2 tháng 2022-11-23T20:48:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   min_A=-1\harr x=2/3.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì |3x-2|>=0
  ->2|3x-2|>=0
  ->2|3x-2|-1>=-1
  ->A>=-1
  Dấu “=” xảy ra khi 3x-2=0
  \harr 3x=2
  \harr x=2/3
  Vậy min_A=-1\harr x=2/3.

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì |3x-2|>=0forallx
  <=>2|3x-2|>=0forallx
  <=>2|3x-2|-1>=-1forallx
  Dấu ” = ” xảy ra khi và chỉ khi : |3x-2|=0<=>3x-2=0<=>x=2/3
  Vậy A_min=-1 khi x = 2/3.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )