Toán Lớp 8: tìm gtnn (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)

Question

Toán Lớp 8: tìm gtnn
(x-1)(x+2)(x+3)(x+6), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 4 ngày 2022-12-19T06:56:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt A=$(x-1)(x+2)(x+3)(x+6)^{}$ 
  =$[(x-1)(x+6)][(x+2)(x+3)]^{}$ 
  =$(x^{2}+5x-6)(x^2+5x+6)$ (1)
  Đặt $x^{2}+5x=a$ 
  (1)⇔$(a-6)(a+6)=a^{2}-36\geq-36$
  dấu = xảy ra ⇔$a^{2}=0$ ⇔$a=0^{}$ 
  ⇔$x^{2}+5x=0$ ⇔$x(x+5)=0^{}$⇔$\left \{ {{x=0} \atop {x+5=0}} \right.$ ⇔$\left \{ {{x=0} \atop {x=-5}} \right.$ 
  Vậy Min$A^{}=-36$ khi $x=0^{}$ hoặc $x=-5^{}$ 

 2. (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)
  =[(x-1)(x+6)][(x+2)(x+3)]
  =(x^2 + 5x – 6 )(x^2 + 5x + 6)
  đặt x^2 + 5x = a
  => (a-6)(a+6) = a^2  – 36
  vì a^2 >=0 ∀ a => a^2 – 36 >= -36 ∀ a
  vậy min = – 36  khi 
  a = 0 => x^2 + 5x = 0 => x(x+5) = 0 => x ∈ {0 ; -5}
  XIN 5 SAO VS HAY NHẤT AK
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )