Toán Lớp 8: Tìm gtln của biểu thức: D=-x^2-xy-y^2+3x+3y

Question

Toán Lớp 8: Tìm gtln của biểu thức: D=-x^2-xy-y^2+3x+3y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 2 tuần 2022-11-24T15:20:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Em tham khảo:
      $D=$$-x^{2}-xy-y^2+3x+3y$
  ⇔$2D=-($$2x^{2}+2xy+2y^2-6x-6y)$
  ⇔$2D=-[$$(x^{2}+2xy+y^2)+(x^2-6x+9)+(y^2-6x+9)-18]$
  ⇔$2D=-[$$(x+y)^{2}+(x-3)^2+(y-3)^2]+18≤18$
  ⇒$D≤9$
  Dấu $”=”$ xảy ra khi $x=y=3$
  Học tốt 
    

 2. Giải đáp:
  GTLN_D=3<=>{(y=1),(x=2):}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  D=-x^2-xy-y^2+3x+3y
  <=>-4D=4x^2+4xy+4y^2-12x-12y
  <=>-4D=4x^2+4xy+y^2-12x-6y+3y^2-6y
  <=>-4D=(2x+y)^2-6(2x+y)+9+3y^2-6y+3-12
  <=>-4D=(2x+y-3)^2+3(y-1)^2-12
  Vì (2x+y-3)^2+3(y-1)^2>=0
  <=>(2x+y-3)^2+3(y-1)^2-12>=-12
  =>-4D>=-12
  =>4D<=12
  =>D<=3
  Dấu “=” xảy ra khi {(2x+y-3=0),(y-1=0):}<=>{(y=1),(x=2):}
  Vậy GTLN_D=3<=>{(y=1),(x=2):}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )