Toán Lớp 8: Tìm GTLN `A = -3x^2 +6x – 4 = -3(x^2 – 2x) – 4 = -3(x^2 – 2x + 1) – 4 + 3` `= -3(x – 1)^2 – 1 <= 0 ∀ x ∈ R Dấu `''=''` xảy ra `<=>

Question

Toán Lớp 8: Tìm GTLN
`A = -3x^2 +6x – 4 = -3(x^2 – 2x) – 4 = -3(x^2 – 2x + 1) – 4 + 3`
`= -3(x – 1)^2 – 1 <= 0 ∀ x ∈ R Dấu `''=''` xảy ra `<=> x – 1 = 0 <=> x = 1`
Vậy `maxA = -1 <=> x = 1`
Câu trên em làm đúng hay sai ạ ?
Nếu sai giải đầy đủ hộ em !, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 1 tháng 2022-12-21T06:12:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Câu trên cách bạn làm đúng rồi nhưng đoạn -3(x-1)^2-1<=0 là sai mà phải là -3(x-1)^2-1<=-1 mới đúng.Bạn tham khảo cách bên dưới của mình nó cũng xêm xêm giống nhau.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=-3x^2+6x-4
  <=>-A=3x^2-6x+4
  <=>-A=3(x^2-2x+1)-3+4
  <=>-A=3(x-1)^2+1
  Vì 3(x-1)^2>=0
  =>3(x-1)^2+1>=1
  =>-A>=1
  =>A<=-1
  Dấu “=” xảy ra khi x-1=0<=>x=1
  Vậy Max_A=-1<=>x=1.

 2. Sai ngay dòng thứ 3 em nhá. Phải là 3(x1)21≤ -1 mới đúng. Nhưng còn lại em đúng hết rồi 
  Sửa: 
  A = -3x²+6x-4
  A = -3(x² -2x+1) – 4 +3
  A = -3(x-1)² -1 ≤ -1
  => Max A = -1 khi -3(x-1)² = 0 => x = 1
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )