Toán Lớp 8: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a)A = x2 + 6x -1 b) B = x2 – 4x + 4y2 + 12y + 13 Mng ơi giúp em em đang cần gấp. 5 sao cho mng lun

Question

Toán Lớp 8: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
a)A = x2 + 6x -1
b) B = x2 – 4x + 4y2 + 12y + 13
Mng ơi giúp em em đang cần gấp. 5 sao cho mng lun, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 2 tuần 2022-06-11T18:12:39+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\\$
  Giải đáp + giải thích các bước giải :
  $a,\\A=x^2+6x-1\\⇒A=x^2+2.x.3+3^2-10\\⇒A=(x+3)^2-10\geqslant -10∀x$
  Dấu “$=$” xảy ra khi :
  $(x+3)^2=0\\⇔x+3=0\\⇔x=-3$
  Vậy $A_{min}=-10⇔x=-3$
  $b,\\B=x^2-4x+4y^2+12y+13\\⇒B=(x^2-4x +4)+(4y^2 + 12y + 9)\\⇒B=(x-2)^2 + (2y+3)^2\geqslant 0∀x,y$
  Dấu “$=$” xảy ra khi :
  $(x-2)^2=0,(2y+3)^2=0\\⇔x-2=0,2y+3=0\\⇔x=2,y=\dfrac{-3}{2}$
  Vậy $B_{min}=0⇔x=2,y=\dfrac{-3}{2}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )