Toán Lớp 8: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=x²+5x

Question

Toán Lớp 8: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=x²+5x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 17 phút 2022-06-18T01:24:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  \text{Min}_A = -25/4 <=>x=-5/2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A=x^2+5x
  =(x^2 + 5x + 25/4) – 25/4
  =  [ x^2 + 2 . x . 5/2 + (5/2)^2] – 25/4
  =  (x+5/2)^2 – 25/4
  \forall x ta có :
  (x+5/2)^2\ge0
  =>(x+5/2)^2 -25/4 \ge-25/4
  =>A \ge-25/4
  Dấu = xảy ra <=>x+5/2=0
  <=>x=-5/2
  Vậy \text{Min}_A = -25/4 <=>x=-5/2

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  to Tìm Min:
  A= x^2+5x
  = (x^2+5x+(25)/4)-(25)/4
  = (x+5/2)^2-(25)/4
  Vì (x+5/2)^2 >= 0 AA x
  => (x+5/2)^2-(25)/4 >= -(25)/4
  Dấu \text{“=”} xảy ra:
  <=> (x+5/2)^2 = 0
  <=> x+5/2 = 0
  <=> x = -5/2
  Vậy $Min_A$ =-(25)/4 <=> x=-5/2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )