Toán Lớp 8: Tìm giá trị của x để phân thức x^2-2x+1/x^2-1 bằng 0

Question

Toán Lớp 8: Tìm giá trị của x để phân thức x^2-2x+1/x^2-1 bằng 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 6 tháng 2022-06-11T10:07:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\\$
  ĐKXĐ : $x\ne ±1$
  $\dfrac{x^2-2x+1}{x^2-1}=0\\↔ x^2-2x+1=0\\↔(x-1)^2=0\\↔x-1=0\\↔x=1\text{(Loại)}$
  Vậy không có $x$ thỏa mãn để phân thức bằng $0$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x^2 – 2x + 1)/(x^2 – 1) (x \ne +-1)
  = (x – 1)^2/((x – 1)(x + 1))= (x – 1)/(x + 1)
  Để phân thức trên = 0
  -> x – 1 = 0
  -> x = 1 (ktm)
  Vậy ko có giá trị x thoả mãn phân thức trên = 0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )