Toán Lớp 8: Tìm x để a)2.(x-1)^2-3x^2=5-(x-3)^2 b) (2x-1)^4=(2x-1)^2 c) 3x^2+6x=-3 Cho hay nhất nếu nhanh

Question

Toán Lớp 8: Tìm x để
a)2.(x-1)^2-3x^2=5-(x-3)^2
b) (2x-1)^4=(2x-1)^2
c) 3x^2+6x=-3
Cho hay nhất nếu nhanh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 6 tháng 2022-06-19T03:37:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a. 2(x-1)^2-3x^2=5-(x-3)^2
  <=> 2(x^2-2x+1)-3x^2=5-(x^2-6x+9)
  <=> 2x^2-4x+2-3x^2=5-x^2+6x-9
  <=> 2x^2-4x+2-3x^2-5+x^2-6x+9=0
  <=> -10x+6=0
  <=> x=3/5
  Vậy S={3/5}
  b. (2x-1)^4=(2x-1)^2
  <=> (2x-1)^4-(2x-1)^2=0
  <=> (2x-1)^2((2x-1)^2-1)=0
  <=> (2x-1)^2(2x-1-1)(2x-1+1)=0
  <=> (2x-1)^2(2x-2)2x=0
  <=> x(2x-1)^2(2x-2)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\(2x-1)^2=0\\2x-2=0\end{array} \right.\)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=\dfrac{1}{2}\\x=1\end{array} \right.\) 
  Vậy S={0;1/2;1}
  c. 3x^2+6x=-3
  <=> 3x^2+6x+3=0
  <=> 3(x^2+2x+1)=0
  <=> (x+1)^2=0
  <=> x=-1
  Vậy S={-1}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )