Toán Lớp 8: Tìm `x` để `{5x + 4}/{3 – 2x}` bằng `3/2`

Question

Toán Lớp 8: Tìm `x` để `{5x + 4}/{3 – 2x}` bằng `3/2`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 2 tháng 2022-12-19T12:37:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  [5x+4]/[3-2x]=3/2
  =>2.(5x+4)=3.(3-2x)
  10x+8=9-6x
  10x+6x=9-8
  16x=1
  x=1/16
  Vậy x=1/16 

 2. \frac{5x+4}{3-2x}=\frac{3}{2}
  <=>2.(5x+4)=3.(3-2x)
  <=>2.5x+2.4=3.3-3.2x
  <=>10x+8=9-6x
  <=>10x+6x=9-8
  <=>16x=1
  =>x=\frac{1}{16}
  Vậy x=\frac{1}{16}
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )