Toán Lớp 8: tìm x để x(x+2)^2+x(x-5)-5(x+2)^2=0

Question

Toán Lớp 8: tìm x để x(x+2)^2+x(x-5)-5(x+2)^2=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 2 tuần 2022-06-07T05:28:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. x(x + 2)^2 + x(x – 5) – 5(x + 2)^2 = 0
  ⇔(x-5)(x+2)^2+x(x-5)=0
  ⇔(x-5)(x^2+4x+4)+x(x-5)=0
  ⇔(x-5)(x^2+4x+4+x-5)=0
  ⇔(x-5)(x^2+5x-1)=0
  TH1: x-5=0⇔x=5
  TH2:
  x^2+5x-1=0
  ⇔x^2+2. 5/2.x+25/4-25/4+1=0
  ⇔(x-5/2)^2-21/4=0
  ⇔(x-5/2)^2=21/4
  ⇔x-5/2=±(sqrt{21})/2
  ⇔x=±(sqrt{21})/2+5/2
  Vậy x∈{5; ±(sqrt{21})/2+5/2}.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )