Toán Lớp 8: tìm x để 16x^2-(2x-1)^2==0 9(x+2)^2-4.(x-3)^2=0

Question

Toán Lớp 8: tìm x để
16x^2-(2x-1)^2==0
9(x+2)^2-4.(x-3)^2=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 6 tháng 2022-06-19T04:06:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  16x^2-(2x-1)^2=0
  <=> (4x-2x+1)(4x+2x-1)=0
  <=> (2x+1)(6x-1)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}2x+1=0\\6x-1=0\end{array} \right.\) 
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{-1}{2}\\x=\dfrac{1}{6}\end{array} \right.\) 
  Vậy S={-1/2;1/6}
  $\\$
  9(x+2)^2-4(x-3)^2=0
  <=> (3(x+2)-2(x-3))(3(x+2)+2(x-3))=0
  <=> (3x+6-2x+6)(3x+6+2x-6)=0
  <=> (x+12)5x=0
  <=> x(x+12)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x+12=0\end{array} \right.\) 
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-12\end{array} \right.\) 
  Vậy S={-12;0}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )