Toán Lớp 8: Tìm x, biết: c, `1/27.x^3 – 1/3.x^2 + x = 1` d, `x^3 + 27 = -x^2 + 9` e, `x^4 + 3x^3 – x – 3 = 0` f, `x^3 – 3x^2 – 16x + 48 = 0` g, `10

Question

Toán Lớp 8: Tìm x, biết:
c, `1/27.x^3 – 1/3.x^2 + x = 1`
d, `x^3 + 27 = -x^2 + 9`
e, `x^4 + 3x^3 – x – 3 = 0`
f, `x^3 – 3x^2 – 16x + 48 = 0`
g, `10x^2 – 33x – 7 = 0`
h, `(x-2)^3 – 2x(x-2)^2 = 0`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 5 tháng 2022-06-20T04:49:23+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-8-tim-biet-c-1-27-3-1-3-2-1-d-3-27-2-9-e-4-3-3-3-0-f-3-3-2-16-48-0-g-10

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )