Toán Lớp 8: tìm x biết a, x² – 8x = 0 b, x² – 12x = -36 c, x² – 4x + 4 = 9 d, (2x+1)² – 4x.(x+3) = 9

Question

Toán Lớp 8: tìm x biết
a, x² – 8x = 0
b, x² – 12x = -36
c, x² – 4x + 4 = 9
d, (2x+1)² – 4x.(x+3) = 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 6 tháng 2022-06-21T07:20:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, x² – 8x = 0
  ⇒x(x-8) = 0
  ⇒x=0
  ⇒x-8 = 0 ⇒x=8
  b, x² – 12x = -36
  ⇒x(x-12) = -36
  ⇒x = -36
  ⇒x-12 = -36⇒x= -24
  c, x² – 4x + 4 = 9
  ⇒(x-2)² = 9
  ⇒x-2 =3
  ⇒x = 5
  d, (2x+1)² – 4x.(x+3) = 9
  ⇒4x²+4x+1-4x²-12 = 9
  ⇒4x=20
  ⇒x=5

 2. Giải đáp: a)   x(x-8)=0
               th1 x=0
               th2 x-8=0
               th1 x=0
               th2 x=8 
  b) x(x-12)=-36
  th1 x=-36
  th2x-12=-36
  th1x=-36
  th2x=-24
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )