Toán Lớp 8: tìm x biết : a,5x +4(7-x)=10 b, x^2-5x-14=0

Question

Toán Lớp 8: tìm x biết :
a,5x +4(7-x)=10
b, x^2-5x-14=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 1 tháng 2022-03-12T08:15:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gửi cậu nò (❁´◡❁)
  a)
  5x+4.(7-x)=10
  =>5x+4.7-4.x=10
  =>5x+28-4x=10
  =>(5x-4x)+28=10
  =>x+28=10
  =>x=10-28
  =>x=-18
  Vậy x=-18
  $\\$
  b)
  x^2-5x-14=0
  =>x^2-7x+2x-14=0
  =>(x^2-7x)+(2x-14)=0
  =>x.(x-7)+2.(x-7)=0
  =>(x-7).(x+2)=0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x-7=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=7\\x=-2\end{array} \right.\) 
  Vậy x=7 và x=-2

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, $5x+4(7-x)=10$
  $↔ 5x+28-4x=10$
  $↔ x+28=10$
  $↔ x=-18$
  Vậy $x=-18$
   b, $x^2-5x-14=0$
  $↔ x^2+2x-7x-14=0$
  $↔ (x^2+2x)-(7x+14)=0$
  $↔ x(x+2)-7(x+2)=0$
  $↔ (x-7)(x+2)=0$
  $↔$ \(\left[ \begin{array}{l}x=7\\x=-2\end{array} \right.\) 
  Vậy $x\in \{7;-2\}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )